spolehlivá čepice pro Váš dům

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE / KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE / ZEDNICKÉ PRÁCE /
VÝŠKOVÉ PRÁCE / MALÍŘSKÉ PRÁCE A DALŠÍ ..

Šindel

Termínem "štípaný alpský šindel" se označuje kvalitní střešní krytina. Pokud se jedná o ruční výrobu,díky, které dochází k lepšímu respektu přirozené struktury materiál, vzniká stavební materiál s nesmírnou odolností. Nedochází k porušeníí dřevních vláken ,což znemožňuje vzlínání vody do materiálua zajišťuje její snadný odtok.

Další předností této tradiční krytiny lidových staveb je její kosmetická hodnota. Byl obvyklou krytinou venkovských stavení, nejdříve v horských a podhorských oblastech, ve vyšších polohách, kde nebylo dostatek vhodného materiálu pro krytinu doškovou.

Naše krytina je zhotovena z předem vybraného kvalitního modřínového dřeva, zpracovaného technologií ručního štípání (z důvodu vyšší kvality) na šindele. Typické vlastnosti modřínového dřeva jako např. jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům a vysoká životnost ho přímo předurčují jako vhodný materiál pro výrobu střešní krytiny. Životnost se odhaduje na 60 až 80 let bez jakéhokoli nátěru, což umožňuje přírodní obsah pryskyřice. O estetickém vzhledu modřínového dřeva se lze přesvědčit na historických budovách, kostelech, horských chatách, a jiných významných objektech. V současnosti se šindel stal moderní krytinou i pro rodinné domy většinou v horských oblastech. Jedná se o ekologickou krytinu z čistě přírodních surovin. Použití na chráněných historických objektech se přímo nabízí, památkové úřady obvykle tento materiál jako krytinu vítají. Lze jej tedy doporučit i na rekonstrukci památkově chráněných budov. Samozřejmě možnost využití krytiny je poměrně široká, lze ji využít na střechy altánků, turistických rozcestníků, na zdi domů vystavené silným povětrnostním vlivům atp.

Alpský šindel z Malé Morávky je silný 10 – 12 mm a vyrábí se v délkách 21, 25, 30, 40 a 50 cm. Je štípán z kulatiny první max. druhé jakostní třídy (tzv. loupačky) o průměru 40 – 60 cm, která je manipulovaná z 80 – 120 let starých stromů. Dřevo musí být opravdu kvalitní a mít velký počet hustých letokruhů s malým podílem světlejšího jarního dřeva. Takové dřevo, pokud je navíc těženo v době vegetačního klidu, nejvíce odolává povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu si proto vybíráme pouze stromy z horských oblastí, kde je krátká vegetační doba a z nich jen první výřezy od oddenku v délkách max. 8 m. Pokud je dřevo skutečně kvalitní, pak se z jednoho kubíku dá naštípat až 8m2 krytiny.

Výroba začíná rozmanipulováním kulatiny na špalky, jejichž délky závisí na vzdálenosti přeslenových suků či jiných vad a zhruba odpovídají délkám vyráběného šindele.

Tyto špalky se následně rozdělí na čtvrtiny, z nichž se ještě oddělí kůra včetně celé bělové části a také část dřeva z okolí dřeně. Teprve pak přistupujeme k vlastnímu štípání šindele, které probíhá kolmo k letokruhům. Tím je daná jeho vysoká životnost, neboť při jiném sklonu dochází k obnažení světlého jarního dřeva, které je více náchylné jak k nasákavosti, tak k napadení dřevokaznými organismy. Takto naštípané kusy se pak ve směru délky osámují, aby jejich přilehlé strany byly rovnoběžné, pod úhlem 45 stupňů se ořízne přední strana a nakonec se šindel kolmým řezem k jeho podélné ose vykrátí na příslušnou délku. V konečné fázi se musí každý kus ještě ručně pomocí pořízu upravit tzv. po ploše, což je nezbytné pro následnou pokládku. Při pokládce alpského šindele se jednotlivé kusy vzájemně natřikrát překrývají a proto musí být zhotoveny tak, aby nejen dobře přilehly k podkladu střechy a k sobě navzájem, ale aby vytvořily i potřebný spád. Z tohoto důvodu je každý kus přibližně od třetiny délky směrem dozadu postupně zeslaben až na polovinu tloušťky. První třetina plochy naopak zůstává nedotčená, neboť vystouplá vlákna po štípání fungují jako přirozené žlábky pro odvod srážkové vody.

Pokládka šindele

Vlastní pokládka alpského šindele je realizována jak už bylo řečeno výše ve třech řadách nad sebou a začíná od okraje střechy směrem k hřebeni. První řada je vyskládána z krátkých šindelů o délce 25 nebo 30 cm, stejně jako druhá, kde jsou jednotlivé kusy uloženy tak, ay se překryly spáry mezi šindeli v první řadě a to v šířce minimálně 20 mm z každé strany. Stejným způsobem jsou pak kladeny další řady, které jsou už ale vytvořeny z šindelů o délce 40 nebo 50 cm s tím, že přední okraj čtvrté a každé další je umístěn vždy přibližně ve třetině délky kusu předcházející řady. Při pokládce je každý kus šindele přibíjen buď přímo ke střesním latím, které v takovém případě musí být umístěny v osové vzdálenosti 70 mm, nebo k prkennému, či z OSB desek zhotovenému záklopu střechy. Vlastní přibíjení, k němuž používáme nerezové spony, provádíme přibližně na začátku třetí třetiny délky šindele, a proto jsou všechny spony zakryté vždy následující řadou. Proto si můžeme dovolit našim zákazníkům poskytnout 10-ti letou záruku na všechny výrobky včetně montáže.

Zahradní 461
Vítkov 749 01

Stachovice 45
Fulnek 742 45

Tel: +420 605 920 770
Email: dornean-strechy@seznam.cz

© dornean-strechy.cz 2013

design: HOLAŇ M.